Edouard Vuillard
Edouard Vuillard's Oil Paintings
Edouard Vuillard Museum
November 11, 1868-June 21, 1940. French painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Edouard Vuillard.org, welcome & enjoy!
Edouard Vuillard.org
 

william r clark
ett av livingstones storsta ognblick i afrka var da han i november 1855 upptackte victoria fallen i zambeiftoden

ID: 59180

william r clark ett av livingstones storsta ognblick i afrka var da han i november 1855 upptackte victoria fallen i zambeiftoden
Go Back!william r clark ett av livingstones storsta ognblick i afrka var da han i november 1855 upptackte victoria fallen i zambeiftoden


Go Back!


 

william r clark

1829-1912  Related Paintings of william r clark :. | for manga manniskor kan bergsklattring tyckas vara en egendomlig sysselsattning men drigten att ga dar ingen manniska gatt forut,att ansran ga sina fy | sex ar fore laing utforskade foseph ritchie och g f lyon fezzanomradet dar de besokte staden murzuq i det inre av libyrn. | baker upprackte murchison fallen 1864 | under orakneliga generarioner drev stenalderns stammar omkring over de stora landomradena. | ar 1802 tecknade den engelsks sjomannen matthew flinders denna lummiga och rofyllda scen fran kanguruon soder omadelaide vilken stari stark kontrast t |
Related Artists:
MASTER of Hohenfurth
Bohemian painter active 1350-70 in Prague
j. h. scheffel
Wismar 1690 - Västerås 1786 J.H. Scheffel kom från en borgasläkt i Wismar, en nordtysk stad som på 1600-talets införlivats med Sverige. Om Scheffels läroår vet man ingenting utöver uppgiften i en gammal biografi att han studerade till målare i Berlin, Paris och Brabant. Scheffel dök upp i Stockholm år 1723. Uppenbarligen samarbetade han först med David von Krafft. Efter dennes död 1724 grundade Scheffel, då redan fullärd porträttör, sin egen atelj??. Ett av de första uppdragen, porträttet av borgmästare Bergstedts unga dotter, ledde till ett lyckligt och av en riklig hemgift åtföljt äktenskap med fröken Bergstedt. Scheffel samlade redan tidigt kring sig en trogen kundkrets bland adeln och det förmögna borgarskapet. Han behöll sin framgångsrika position från 1720-talet till 1760-talet. Någon ledande hovmålare eller mest gynnad societetsmålare i Stockholm var Scheffel aldrig. Hans stadiga popularitet som pålitlig och kompetent porträttmålare rubbades emellertid inte av modets växlingar, ty han hade förmågan att smidigt följa de nya strömningarna utan att pruta på sin karga och förnuftiga konstnärliga egenart. Scheffels porträtt visar sällan prov på pretentiösa barockgester eller affekterad romantisk tillgjordhet. Hans personåtergivning var utfunderad och konstaterande. I hans digra produktion ingår stela rutinarbeten, men i bästa fall är hans målningar karaktärsstudier som bygger på en stark vision. Hans målningsteknik var kompetent men anspråkslös: i helheten fäster man uppmärksamhet vid mänskobilden, inte vid utförandet. När Scheffel i 75-årsåldern som pensionerad drog sig tillbaka för att tillbringa tiden med sin familj var han en rask och förmögen gammal herre. Han uppnådde den för tiden ovanligt höga åldern av 91 år, enligt dottersonen till följd av sitt glada och jämna humör, sina ordentliga levnadsvanor och en till åldern anpassad flit och motion .
Bernardino Mei
(1612/15 - 1676) worked in a Baroque manner in his native Siena and in Rome, finding patronage above all in the Chigi family. Briefly a pupil of the Sienese draughtsman and cartographer Giuliano Periccioli, where he learned the art of engraving, Bernardino passed to the studio of the painter Rutilio Manetti and probably also served in the workshop of Francesco Rustici. He painted in and around Siena, where his work came to the attention of Cardinal Fabio Chigi, who, once elected pope as Alexander VII (1655), called Bernardino Mei to Rome in 1657. There Bernardino came under the influences of Mattia Preti, Andrea Sacchi and Pier Francesco Mola, and of Guercino, to the extent that until the 20th century Bernardino's fresco of Aurora in Palazzo Bianchi Bandinelli was attributed to Guercino himself. Through the fast friendship that bonded him to Gian Lorenzo Bernini, whose studio he frequented, he applied that sculptor's sense of theatrical action to his own mythological and allegorical subjects. He died in Rome in 1676.


Edouard Vuillard
All the Edouard Vuillard's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved