Edouard Vuillard
Edouard Vuillard's Oil Paintings
Edouard Vuillard Museum
November 11, 1868-June 21, 1940. French painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Edouard Vuillard.org, welcome & enjoy!
Edouard Vuillard.org
 

DUGHET, Gaspard
View of Tivoli df11g

ID: 06498

DUGHET, Gaspard View of Tivoli df11g
Go Back!DUGHET, Gaspard View of Tivoli df11g


Go Back!


 

DUGHET, Gaspard

French Baroque Era Painter, 1615-1675 Italian painter. He was one of the most distinguished landscape painters working in Rome in the 17th century, painting decorative frescoes and many easel paintings for such major Roman patrons as Pope Innocent X and the Colonna family. He is associated with a new genre of landscape, the storm scene, although of some 400 catalogued works little more than 30 treat this theme. His most characteristic works depict the beauty of the scenery around Rome, particularly near Tivoli, and suggest the shifting patterns of light and shade across a rugged terrain. Dughet drew from nature, yet his landscapes are carefully structured, and figures in antique dress suggest the ancient beauty of a landscape celebrated by Virgil. Very few can be securely dated; his development may be inferred from his few dated fresco paintings and from the wider context in which he was working. Most writers, following Pascoli, have divided Dughet's career into three periods.   Related Paintings of DUGHET, Gaspard :. | Arab or Arabic people and life. Orientalism oil paintings 445 | A Waterfaill in Tahiti | Paling | Vegetable Seller | Mrs. Arthur |
Related Artists:
anna maria thelott
Anna Maria Thelott, född 1683, död 1710, var en svensk konstnär. Thelott var en av de första självförsörjande och professionella kvinnliga konstnärerna i Skandinavien. Anna Maria Thelott var dotter till instrumentmakaren och konstnären Philip Jacob Thelott d.ä., som ursprungligen kom från Schweiz, och syster till konstnären Philip Jacob Thelott d.y. Hon arbetade redan som barn sin med far och sina bröder i arbetet med att illustrera Olof Rudbeck d.ä.:s "Campus Elysii" och "Atlantica", och bidrog snart till hushållets försörjning genom att ensam utföra olika konstnärliga arbeten mot betalning, vilket gjorde henne till landets troligen första kvinnliga yrkeskonstnär. Familjen bodde ursprungligen i Uppsala, men flyttade år 1702 till Stockholm efter den stora stadsbranden då en stor del av Uppsala brann ned. Thelott var en mångsidig konstnär som var kunnig på en rad områden; hon utförde träsnitt och kopparstick förutom teckning och illustrationer med allegoriska och religiösa motiv, miniatyrer och bilder av djur och landskapsmålningar. Hon utförde elva träsnitt av tyska städer med tillhörande informativ text på uppdrag av Posttidningen år 1706 och anlitades för att illustrera Peringskiölds arbeten. År 1710 dog Anna Maria Thelott i Stockholm som en av många offer för den sista pesten i Sverige. På Uppsala universitetsbibliotek finns en skissbok av henne utförd 1704-1709.
asillia guillen

Francois Louis Thomas Francia
French, 1772-1839 was a French painter born in Calais and famous for his shore landscapes. He was the master of the young British painter Richard Parkes Bonington. This article about a French painter is a stub.


Edouard Vuillard
All the Edouard Vuillard's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved